top of page

כיצד להגיש בקשה 

בכל שנה במהלך חודש ספטמבר מפרסמת הקרן קול קורא לעמותות,  מלכ"רים ורשויות מקומיות. הקול הקורא מזמין ארגונים שונים להציע פרוייקטים חדשים או הרחבה של פרוייקטים קיימים המתייחסים לפיתוח כלכלי ודמוגרפי של הנגב. תהליך ההגשה לקרן נס כולל שלושה שלבים, כאשר כולם נכתבים בשפה האנגלית:

1. הגשת מכתב כוונות באורך עמוד אחד באמצעותו תשיבו על שאלות עקרוניות שיופיעו בקול הקורא, תציגו רקע קצר על הארגון ועל        המיזם ומטרותיו. 

2. כתיבה של כרטיס פרויקט מלא ומפורט במערכת ה FOUNDANT. 

3. פרזנטציה והצגת המיזם מול חברי הוועדה של קרן נס. 

רק מיזם שיקבל תשובה חיובית על כל אחד מהשלבים יוכל לעבור לשלב הבא. 

בסיום התהליך, במידה ויוחלט לתמוך במיזם אותו הגשתם, תדרשו לחתום על חוזה ותקבלו את סכום המענק בשתי פעימות. 

 

להגשת בקשה למענק לחץ כאן:

 

 

 

להרשמה למפגש הסבר ושאלות שיתקיים בתאריך 8/10/23 לחץ כאן: 

bottom of page