top of page

קרן נס להלוואות בנגב

קרן נס להלוואות בנגב הינה קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. 

הקרן הינה שותפות בין קרן נס, פדרציית מיאמי והסוכנות היהודית. כיום מלווה קרן ההלוואות על ידי בנק אוצר החייל בישראל. 

הקרן מעניקה הלוואות לעסקים חדשים ולעסקים המעוניינים להגדיל את היקף הפעילות שלהם ולהתפתח. 

ניתן לקבל מהקרן הלוואה בתנאים ובפריסה נוחים ואטרקטיבים בסכום של עד 400,000 ש״ח. 

הקרן הוקמה על מנת לסייע להקמתם והתעצמותם של עסקים קטנים, ובכך לעודד את הפיתוח הכלכלי בנגב. 

עסקים המעוניינים לפנות לקבלת הלוואה יכולים ליצור קשר עם רכזת הקרן. 

הקרן מקיימת ועדת בחינה מידי חודש וניתן להגיש בקשות להלוואה לאורך כל השנה בתאום עם רכזת הקרן. 

חברי הוועדה: 

יו״ר הקרן (בהתנדבות):  הגברת מיכל לב - בארי 

רכזת הקרן מטעם הסוכנות היהודית: הגברת תמר דאעי 

נציג פדרציית מיאמי: מר עופר ליכטיג 

נציגת קרן נס : הגברת אודליה קרוצ׳י 

נציג הבורד של קרן נס : מר ג׳ראלד פלאנסבאום

מנהלת כספים מטעם הסוכנות היהודית: הגברת עדה  קורנבלט

נציגת בנק אוצר החייל : מנהלת המחלקה העיסקית הגברת אווה בן דיין 

ליצירת קשר ופרטים נוספים: 

תמר נייד: 054-5826097

מייל: TamarD@jafi.org

bottom of page